Twitter response:

DMFA

Spoštovani učitelji in učiteljice!

Veseli nas, da ste se se odločili za sodelovanje pri Veseli šoli. V želji, da bi vam olajšali postopke pri prijavi tekmovalcev in izvedbi tekmovanja, smo tudi letos priključeni na informacijski strežnik DMFA. V nadaljevanju vam sporočamo nekaj kratkih navodil za izvedbo tekmovanja v znanju Vesela šola na strežniku DMFA.

Navodila za prvi vstop v strežnik DMFA

Ravnatelji šol so 13. 12. 2017 prejeli obvestilo o vstopu Vesele šole na strežnik DMFA. Obenem so prejeli navodilo za vpis vodij tekmovanja Vesela šola na strežnik. Ko boste kot vodje tekmovanj vpisani na strežniku DMFA, boste prejeli uporabniško ime in geslo, s katerim lahko dostopate na omenjeni strežnik, ki je dostopen na tej povezavi. Vodja tekmovanja nato dodeljuje vlogo drugemu mentorju Vesele šole na šoli, to je pomočnik.

Če ste bili že lani evidentirani na strežniku kot vodja Vesele šole, potem že imate geslo in dodeljeno vlogo.

Navodilo za vnos tekmovalcev tekmovanja Vesela šola na strežnik DMFA

Učence, ki se bodo tekmovanja udeležili, prijavite tako, da jih izberete in potrdite v seznamu za posamezen razred, ki je dostopen na strežniku DMFA. Na strežniku izberete in natisnete izjave za starše, da dovoljujejo objavo rezultatov svojih otrok. Natisnjena izjava vsebuje kodo, ki jo učenci obdržijo, z njo bodo lahko preverili rezultate. Ko prejmete podpisane izjave, podatke vnesete v strežnik. Tekmovanje se izvede v skladu z objavo v razpisu, ki je prav tako dostopen na informacijskem strežniku DMFA. Podrobnejša navodila so dostopna ob prijavi na strežniku.

Vsi pomembni datumi in datumi se bodo prikazali na prvi strani, takoj po vstopu na strežnik.

Tekmovalne naloge

Iz uredništva Vesele šole boste po pošti, kot doslej, prejeli tekmovalne pole, zapečatene v plastični ovojnici. Ovojnice odprite na dan tekmovanja in jih razdelite tekmovalcem. Na šolskem tekmovanju se tekmovalci na pole podpišejo. Tekmovalne pole bo na dan tekmovanja mogoče tudi natisniti s strežnika DMFA, če bi se zgodilo, da bi kakšna pola manjkala.

Vnos rezultatov tekmovalcev v strežnik DMFA

Rešitve in merila za vrednotenje bodo na strežniku na voljo pol ure po začetku tekmovanja v meniju Šolsko tekmovanje. Rezultate je treba objaviti v 3 dneh po tekmovanju. Vodje tekmovanj vnesete in objavite rezultate po strežniku DMFA. Po vrednotenju tekmovalnih nalog vodja tekmovanja Vesela šola v strežnik v meniju Šolsko tekmovanje vnese rezultate šolskega tekmovanja.

Takoj po vnosu rezultatov šolskega tekmovanja lahko tekmovalci s svojim geslom dostopajo do podatkov o doseženih točkah.

Vloge sodelujočih

Vodja (organizator) tekmovanja na šoli ima dostop do podatkov o tekmovalcih in učiteljih. Pri vsakem tekmovalcu je na strežniku vpisan tudi mentor tekmovalca. Učitelji dobijo potrdila o mentorstvu in drugem strokovnem sodelovanju ob koncu šolskega leta po elektronski pošti. Potrdila so izpisana avtomatsko, zato za prejem potrdil ni treba urgirati. Potrdila pošilja DMFA.

Če boste imeli še kakšno vprašanje, nam pišite po elektronski pošti na naslov: vesela.sola@mkz.si

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje!