Twitter response:

Naloge in rešitve tekmovanja

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ZNANJA VESELE ŠOLE

NALOGE

4. RAZRED

Vprašalnik 4. razred – šolsko

5. RAZRED

Vprašalnik 5. razred – šolsko

6. RAZRED

Vprašalnik 6. razred – šolsko

7. RAZRED

Vprašalnik 7. razred – šolsko

8. RAZRED

Vprašalnik 8. razred – šolsko

9. RAZRED

Vprašalnik 9. razred – šolsko

 

REŠITVE

4. RAZRED

Rešitve 4. razred – šolsko

5. RAZRED

Rešitve 5. razred – šolsko

6. RAZRED

Rešitve 6. razred – šolsko

7. RAZRED

Rešitve 7. razred – šolsko

8. RAZRED

Rešitve 8. razred – šolsko

9. RAZRED

Rešitve 9. razred – šolsko