Twitter response:

Pravilnik Vesela šola

Pravilnik….