Twitter response:

Rešitve učnih poti 2021/2022

NOVEMBER – UMETNA INTELIGENCA

4. – 6. RAZRED

STRAN 5:
Koliko oseb je potrebnih, da se opravi klasični Turingov test, ki je opisan zgoraj?
Rešitev: Dve.

STRAN 6:
Kakšna je mednarodna (angleška) kratica za izraz umetna inteligenca?
Rešitev: AI.

STRAN 7:
Kako se imenuje področje medicine, ki obravnava srce in ožilje?
Rešitev: Kardiologija.

STRAN 8:
Kateri od naštetih poklicev so povezani z oblikovanjem sistemov UI?
Rešitve: Mehatronik, strokovnjak za strojno učenje in podatkovni strokovnjak.

STRAN 9:
Kako se imenuje panoga matematike, ki se ukvarja z iskanjem maksimuma in minimuma funkcij znotraj nekih meja?
Rešitev: Optimizacija.

STRAN 10:
Kako se je imenoval stroj, ki je z globokim učenjem leta 2016 premagal svetovnega prvaka v igri go?
Rešitev: AlphaGo.

7. – 9. RAZRED

STRAN 5:
Kako se je ta znamenita naprava imenovala?
Rešitev: Enigma.

STRAN 6:
Kako klepetalnega robota imenujemo v angleščini?
Rešitev: Chatbot.

STRAN 7:
Takšen izziv vpeljave UI imenujemo:
Rešitev: etični izziv.

STRAN 8:
Na kateri magistrski program na Fakulteti za računalništvo in informatiko se bo vpisal študent, ki se namerava intenzivno usposabljati na področju umetne inteligence?
Rešitev: Podatkovne znanosti.

STRAN 9:
Kako se imenuje takšno učenje stroja?
Rešitev: Globoko učenje.

STRAN 10:
AlphaGo so razvili v raziskovalnem laboratoriju DeepMind Technologies, ki je podružnica …
Rešitev: Googla.


OKTOBER – ODKRIVANJE NOVEGA SVETA

4. – 6. RAZRED

STRAN 5:
Kakšen je angleški prevod za Divji zahod?
Rešitev: Wild West.

STRAN 6:
Raziskovalec Viking Leif Erikson, ki je vodil raziskovalno odpravo v Severno Ameriko, je odkrito pokrajino poimenoval …
Rešitev: Vinlandija.

STRAN 7:
Kompas je danes nepogrešljiva oprema vsakega pohodnika, skavta, tabornika, vojaka, saj omogoča boljšo orientacijo. Da bi lahko določali smeri neba, moramo na kompasu najprej odčitati …
Rešitev: sever.

STRAN 8:
S takšnimi ladjami je plul tudi Krištof Kolumb. Kako so se imenovale tri ladje, s katerimi se je 3. avgusta 1492 odpravil na pot?
Rešitve: Pinta, Santa Maria in Niña.

STRAN 9:
Kako so imenovali opazovalnico na ladji?
Rešitev: Vranje gnezdo.

7. – 9. RAZRED

STRAN 5:
Najbolj razvita indijanska ljudstva, ki so dosegla visoko raven civilizacije, so Olmeki, Tolteki, Inki v Peruju, v Mehiki pa … (2 pravilna odgovora).
Rešitvi: Maji in Azteki.

STRAN 6:
Kdo je Viking, ki je vodil odpravo v Severno Ameriko in velja za prvega Evropejca, ki je stopil na ameriška tla?
Rešitev: Leif Erikson.

STRAN 7:
Kako še drugače imenujemo naprednejše kompase, ki jih uporabljamo danes?
Rešitev: Busola.

STRAN 8:
Kako se je imenovala Kolumbova poveljniška ladja?
Rešitev: Santa Maria.

STRAN 9:
Koga med posadko ni bilo in je njegova odsotnost med posadko povzročila veliko debat o namenih potovanja in Kolumbovi miselnosti?
Rešitev: Duhovnika.

 

SEPTEMBER – KNJIGA IN SINJI GALEB


4. – 6. RAZRED

STRAN 4:
Kdo je napisal knjigo Bratovščina Sinjega galeba?
Rešitev: Tone Seliškar.

STRAN 5:
Kdo je ilustrator, ki je ilustriral zadnjo izdajo Bratovščine Sinjega galeba?
Rešitev: Matjaž Schmidt.

STRAN 6:
Katero žival so v prvem delu nadaljevanke skušali premakniti junaki Bratovščine Sinjega galeba?
Rešitev: Osla.

STRAN 7:
Dopolni poved. V knjigi lisica izreče misel: Kdor hoče videti, mora gledati …
Rešitev: s srcem.

STRAN 8:
Kaj je bil po poklicu avtor knjige Mali princ Antoine de Saint-Exupéry?
Rešitev: Pilot.

STRAN 9:
Kako še drugače rečemo dvogovoru?
Rešitev: Dialog.

STRAN 10:
V kateri žanr lahko umestimo Malega princa?
Rešitev: Fantastična pripoved.

7. – 9. RAZRED

STRAN 4:
Kdo je napisal knjigo Bratovščina Sinjega galeba?
Rešitev: Tone Seliškar.

STRAN 5:
Kako imenujemo jezikovni element starejše dobe v novejšem, sodobnem jeziku?
Rešitev: Arhaizem.

STRAN 6:
Kako se imenuje prenos knjižnega dela v filmski medij? Pravilna sta dva izraza.
Rešitvi: Ekranizacija, filmska adaptacija.

STRAN 7:
V knjigi se srečujemo s skrivnostmi in razmišljanji tako o ljubezni do bližnjega kot tudi do vseh živih bitij. Katera žival v knjigi izreče misel »Kdor hoče videti, mora gledati s srcem«?
Rešitev: Lisica.

STRAN 8:
Kako se imenuje besedilo, ki je podlaga za drugo umetniško delo, narejeno po njem?
Rešitev: Literarna predloga.

STRAN 9:
Iz katere grške besede, ki pomeni »beseda« ali »pripoved«, izvira beseda epika?
Rešitev: Epos.

STRAN 10:
Kaj je žanrska prepletenka?
Rešitev: Preplet več žanrov.