Twitter response:

Rešitve učnih poti 2021/2022

SEPTEMBER – NA KRILIH SINJEGA GALEBA V SVET KNJIG

4. – 6. RAZRED

STRAN 4:
Kdo je napisal knjigo Bratovščina Sinjega galeba?
Rešitev: Tone Seliškar.

STRAN 5:
Kdo je ilustrator, ki je ilustriral zadnjo izdajo Bratovščine Sinjega galeba?
Rešitev: Matjaž Schmidt.

STRAN 6:
Katero žival so v prvem delu nadaljevanke skušali premakniti junaki Bratovščine Sinjega galeba?
Rešitev: Osla.

STRAN 7:
Dopolni poved. V knjigi lisica izreče misel: Kdor hoče videti, mora gledati …
Rešitev: s srcem.

STRAN 8:
Kaj je bil po poklicu avtor knjige Mali princ Antoine de Saint-Exupéry?
Rešitev: Pilot.

STRAN 9:
Kako še drugače rečemo dvogovoru?
Rešitev: Dialog.

STRAN 10:
V kateri žanr lahko umestimo Malega princa?
Rešitev: Fantastična pripoved.

7. – 9. RAZRED

STRAN 4:
Kdo je napisal knjigo Bratovščina Sinjega galeba?
Rešitev: Tone Seliškar.

STRAN 5:
Kako imenujemo jezikovni element starejše dobe v novejšem, sodobnem jeziku?
Rešitev: Arhaizem.

STRAN 6:
Kako se imenuje prenos knjižnega dela v filmski medij? Pravilna sta dva izraza.
Rešitvi: Ekranizacija, filmska adaptacija.

STRAN 7:
V knjigi se srečujemo s skrivnostmi in razmišljanji tako o ljubezni do bližnjega kot tudi do vseh živih bitij. Katera žival v knjigi izreče misel »Kdor hoče videti, mora gledati s srcem«?
Rešitev: Lisica.

STRAN 8:
Kako se imenuje besedilo, ki je podlaga za drugo umetniško delo, narejeno po njem?
Rešitev: Literarna predloga.

STRAN 9:
Iz katere grške besede, ki pomeni »beseda« ali »pripoved«, izvira beseda epika?
Rešitev: Epos.

STRAN 10:
Kaj je žanrska prepletenka?
Rešitev: Preplet več žanrov.