Twitter response:

Rešitve učnih poti 2021/2022

APRIL – SVETOVNE RAZSTAVE

4. – 6. RAZRED

STRAN 4:
S katerim športnim dogodkom bi lahko primerjali svetovne razstave?
Rešitev: Z olimpijskimi igrami.

STRAN 5:
Kako imenujemo osebo, ki naredi ali ustvari kaj novega, zlasti na tehničnem področju?
Rešitev: Izumitelj.

STRAN 6:
Kakšne oblike je prvo zgrajeno umetno otočje ob obali Dubaja?
Rešitev: V obliki palme.

STRAN 7:
Če si pozorno pogledal/a video, si zagotovo opazil/a, da je bil v interaktivni sobi v pritličju paviljona razstavljen zanimiv predmet. Kateri?
Rešitev: Kolo Tadeja Pogačarja.

STRAN 8:
Dogajanje v slovenskem paviljonu v Dubaju je bilo posvečeno tudi praznovanju okrogle obletnice slovenske državnosti. Za katero obletnico je šlo?
Rešitev: 30. obletnico.

STRAN 9:

Poleg veličastnega slapu je v Dubaju veliko pozornosti požel tudi vrtljivi opazovalni stolp Garden in the Sky, ki je obiskovalcem ponujal čudovit panoramski razgled na celotno razstavo. Kako visoko v nebo je ta stolp popeljal obiskovalce?
Rešitev: 55 metrov.

STRAN 10:
Kdaj je Osaka nazadnje gostila svetovno razstavo Expo?
Rešitev: 1970

7. – 9. RAZRED

STRAN 4:
Katere so bile tri glavne teme Expa 2020?
Rešitev: Mobilnost, trajnost in priložnost.

STRAN 5:
Kako imenujemo osebo, ki naredi ali ustvari kaj novega, zlasti na tehničnem področju?
Rešitev: Izumitelj.

STRAN 6:
Katero danes nepogrešljivo napravo je na svetovni razstavi leta 1893 Chicagu predstavila Josephine?
Rešitev: Pomivalni stroj.

STRAN 7:
Katero mesto je glavno mesto Združenih arabskih emiratov?
Rešitev: Abu Dabi.

STRAN 8:
Osrednje prizorišče Expa v Dubaju, kjer so potekali tudi osrednji dogodki ob nacionalnih dnevih posameznih držav, je bil trg z imenom Al Wasl. Kaj to pomeni v arabščini?
Rešitev: Povezovanje.

STRAN 9:
S kakšnim izrazom poimenujemo osebo, ki s svojim ugledom in položajem v družbi skrbi, da se nekaj (na primer slovenski turizem) uveljavlja in razvija?
Rešitev: Ambasador.

STRAN 11:
Po čem si je večina obiskovalcev Expa v Dubaju zapomnila finski paviljon?
Rešitev: Po glavnem vhodu, ki je posnemal tradicionalni arabski šotor.

STRAN 12:
Katera od naštetih jedi velja za specialiteto, ki je značilna posebej za Osako?
Rešitev: Okonomiyaki (slane palačinke).

MAREC – ISKANJE BESED S SKULPTURO

4. – 6. RAZRED

STRAN 5:
Kako se imenuje delavnica, v kateri ustvarja kipar?
Rešitev: Atelje.

STRAN 6:
Kako imenujemo ureditev v skupnosti, kjer je najvišja oblast v rokah družinskih mater?
Rešitve: Matriarhat.

STRAN 7:
Kako na splošno imenujemo predmet, ki mu je obliko dal človek in ima poseben arheološki pomen?
Rešitev: Artefakt.

STRAN 8:
Katero egipčansko mesto je poznano po nekaterih najbolj svetovno znanih in veličastnih antičnih spomenikih: po veliki Sfingi, veliki Keopsovi piramidi in drugih večjih piramidah in templjih?
Rešitev: Giza.

STRAN 9:
Kakšen je izraz, ki se običajno uporablja za skulpturo iz lončenine, pa tudi za različne uporabne predmete?
Rešitev: Terakota.

STRAN 10:
Katero od naštetih je slavno delo kiparja Mirona?
Rešitev: Metalec diska.

7. – 9. RAZRED

STRAN 5:
Kakšen je izraz, ki izvira iz latinščine in pomeni delo, nanaša pa se predvsem na umetniške izdelke enega umetnika?
Rešitev: Opus.

STRAN 6:
Kako se imenuje preprosto kamnito orodje, ki so ga uporabljali zgodnji ljudje?
Rešitev: Pestnjak.

STRAN 7:
Levji mož predstavlja zoomorfno figuro oziroma obliko, saj so v upodobitev vključene lastnosti živali, prenesene na človeka. Skulpturo pa lahko obenem razlagamo tudi kot počlovečenje oz. prenašanje človeških lastnosti na žival, to imenujemo:
Rešitev: antropomorfna oblika.

STRAN 8:
Kdo je egipčanski bog mrtvih in plodnosti, ki je upodobljen kot v belo zavita mumija in ima razkrit obraz s faraonsko brado, na glavi ima krono, ob straneh pa dve nojevi peresi?
Rešitev: Oziris.

STRAN 9:
Kako imenujemo razkošno stavbo, ki je praviloma namenjena za grobnico in kot spomenik obdaja prostor za pokop?
Rešitev: Mavzolej.

STRAN 10:
Pojavil se nov slog v umetnosti, ki je navdih črpal v antiki in na katerega je zelo vplivala tudi francoska revolucija (leta 1798). Kako se imenuje?
Rešitev: Neoklasicizem.

FEBRUAR – SLOVENIJA V SRCU EU

4. – 6. RAZRED

STRAN 5:
Kako se ta program imenuje?
Rešitev: Natura2000.

STRAN 6:
Od katerega leta naprej smo v Sloveniji upravičeni do sredstev evropske kohezijske politike?
Rešitve: Od leta 2004.

STRAN 7:
Kje ga lahko obiščemo?
Rešitev: V Žalcu.

STRAN 8:
Uradni sedež ustanove je v Franciji v:
Rešitev: Strasbourgu.

STRAN 9:
Na Malti in v Avstriji državljani dobijo volilno pravico, ko dopolnijo 16 let, v Grčiji pa 17 let. Koliko let pa morajo dopolniti državljani drugih držav, članic EU?
Rešitev: 18 let.

7. – 9. RAZRED

STRAN 5:
Kako se ta program imenuje?
Rešitev: Natura2000.

STRAN 6:
Kohezijska regija Zahodna Slovenija združuje štiri slovenske razvojne regije. Katere?
Rešitev: Goriško, Gorenjsko, Osrednjeslovensko, Obalno-Kraško.

STRAN 7:
Kako se imenuje?
Rešitev: Bogračfest.

STRAN 8:

Katere tri države sestavljajo sedanji trio (leto 2022 in pol leta 2023)?
Rešitev: Francija, Češka, Švedska.

STRAN 9:
Kako program imenujemo mednarodno?
Rešitev: Horizon Europe.

JANUAR – ANTARKTIKA

4. – 6. RAZRED

STRAN 5:
Antarktiko ločijo od najbližje zemeljske gmote viharna morja in ogromne razdalje, Arktiko pa obdajajo gosto naseljene celine Amerika, Azija in …
Rešitev: Evropa.

STRAN 6:
A človek je že v pradavnini obvladal mraz in se naselil tudi na zelo mrzlih območjih. Neandertalec je preživel tudi ledeno dobo pred sto tisoč leti. Kateri elementi so mu pomagali, da je premagal mraz?
Rešitve: Ogenj, obleka, bivališče.

STRAN 7:
Od kdaj do kdaj traja zima na Antarktiki?
Rešitev: Od marca do oktobra.

STRAN 8:
Latinsko ime za severni sij avrora borealis je sestavljenka iz imena boginje Aurore in grškega imena za severni veter Boreas. Avrora je rimska boginja …
Rešitev: jutranje zarje.

STRAN 9:
Pred nastankom Gondvane, v mezozoiku, preden je proces tektonike plošč razdvojil celine, je obstajala super celina ali pracelina. Kako se imenuje?
Rešitev: Pangea.

7. – 9. RAZRED

STRAN 5:
Antarktiko ločijo od najbližje zemeljske gmote viharna morja in ogromne razdalje, Arktiko pa obdajajo gosto naseljene celine:
Rešitev: Amerika, Azija, Evropa.

STRAN 6:
Kako se imenuje skupina kulturno podobnih avtohtonih ljudstev, ki so poselila arktične regije Grenlandijo, Kanado in Aljasko?
Rešitev: Inuiti.

STRAN 7:
Kako se imenuje območje oziroma pojav nizke koncentracije O3, ki je največje ravno nad Antarktiko?
Rešitev: Ozonska luknja.

STRAN 8:
Južni sij je dobil ime avrora avstralis nekoliko kasneje, leta 1773, ko ga je opazoval britanski raziskovalec v  južnem Indijskem oceanu. Kdo?
Rešitev: James Cook.

STRAN 9:
Najprej je obstajala super celina ali pracelina Pangea, ki se je zaradi procesa tektonike plošč razdvojila. Poleg južne Gondvane je obstajala še severna velecelina, ki je bila sestavljena iz današnje Severne Amerike in Evrazije. Kako se imenuje?
Rešitev: Lavrazija.

DECEMBER – RECIKLIRANJE E-NAPRAV

4. – 6. RAZRED

STRAN 5:
Z zemljevida odčitaj, koliko zelenih kotov je v Mariboru.
Rešitev: 6.

STRAN 6:
Kako imenujemo enoto za merjenje električnega potenciala in električne napetosti?
Rešitev: Volt.

STRAN 7:
Katero težko kovino vsebuje akumulator, ki ima pod znakom prečrtanega zabojnika oznako Pb?
Rešitev: Svinec.

STRAN 8:
Kliknite na črno piko in na levi strani odčitajte, koliko sodov z nevarno tekočino je odloženih tam.
Rešitev: Nič.

STRAN 9:
Kje je največje odlagališče e-odpadkov?
Rešitev: V Gani.

7. – 9. RAZRED

STRAN 5:
Baterije ločimo po velikosti. Katere so največje?
Rešitev: AA.

STRAN 6:
Kako z drugo besedo imenujejo takšno baterijo in akumulator?
Rešitev: Galvanski člen.

STRAN 7:
Običajno vidimo oznake Hg, Cd, Pb, to so oznake za tri težke kovine:
Rešitve: živo srebro, kadmij, svinec.

STRAN 8:
Kliknite na črno piko in na levi strani odčitajte, katerih odpadkov je tam največ.
Rešitev: Gradbenih.

STRAN 9:
Kateri izraz se nanaša na neenake načine, na diskriminacijo pri izdelavi okoljskih politik, uporabo predpisov in zakonov, kar se pogosto kaže tako, da so skupnosti prisiljene živeti v neposredni bližini nevarnih virov strupenih odpadkov, kot so odlagališča in elektrarne?
Rešitev: Okoljski rasizem.

NOVEMBER – UMETNA INTELIGENCA

4. – 6. RAZRED

STRAN 5:
Koliko oseb je potrebnih, da se opravi klasični Turingov test, ki je opisan zgoraj?
Rešitev: Dve.

STRAN 6:
Kakšna je mednarodna (angleška) kratica za izraz umetna inteligenca?
Rešitev: AI.

STRAN 7:
Kako se imenuje področje medicine, ki obravnava srce in ožilje?
Rešitev: Kardiologija.

STRAN 8:
Kateri od naštetih poklicev so povezani z oblikovanjem sistemov UI?
Rešitve: Mehatronik, strokovnjak za strojno učenje in podatkovni strokovnjak.

STRAN 9:
Kako se imenuje panoga matematike, ki se ukvarja z iskanjem maksimuma in minimuma funkcij znotraj nekih meja?
Rešitev: Optimizacija.

STRAN 10:
Kako se je imenoval stroj, ki je z globokim učenjem leta 2016 premagal svetovnega prvaka v igri go?
Rešitev: AlphaGo.

7. – 9. RAZRED

STRAN 5:
Kako se je ta znamenita naprava imenovala?
Rešitev: Enigma.

STRAN 6:
Kako klepetalnega robota imenujemo v angleščini?
Rešitev: Chatbot.

STRAN 7:
Takšen izziv vpeljave UI imenujemo:
Rešitev: etični izziv.

STRAN 8:
Na kateri magistrski program na Fakulteti za računalništvo in informatiko se bo vpisal študent, ki se namerava intenzivno usposabljati na področju umetne inteligence?
Rešitev: Podatkovne znanosti.

STRAN 9:
Kako se imenuje takšno učenje stroja?
Rešitev: Globoko učenje.

STRAN 10:
AlphaGo so razvili v raziskovalnem laboratoriju DeepMind Technologies, ki je podružnica …
Rešitev: Googla.

 

OKTOBER – ODKRIVANJE NOVEGA SVETA

4. – 6. RAZRED

STRAN 5:
Kakšen je angleški prevod za Divji zahod?
Rešitev: Wild West.

STRAN 6:
Raziskovalec Viking Leif Erikson, ki je vodil raziskovalno odpravo v Severno Ameriko, je odkrito pokrajino poimenoval …
Rešitev: Vinlandija.

STRAN 7:
Kompas je danes nepogrešljiva oprema vsakega pohodnika, skavta, tabornika, vojaka, saj omogoča boljšo orientacijo. Da bi lahko določali smeri neba, moramo na kompasu najprej odčitati …
Rešitev: sever.

STRAN 8:
S takšnimi ladjami je plul tudi Krištof Kolumb. Kako so se imenovale tri ladje, s katerimi se je 3. avgusta 1492 odpravil na pot?
Rešitve: Pinta, Santa Maria in Niña.

STRAN 9:
Kako so imenovali opazovalnico na ladji?
Rešitev: Vranje gnezdo.

7. – 9. RAZRED

STRAN 5:
Najbolj razvita indijanska ljudstva, ki so dosegla visoko raven civilizacije, so Olmeki, Tolteki, Inki v Peruju, v Mehiki pa … (2 pravilna odgovora).
Rešitvi: Maji in Azteki.

STRAN 6:
Kdo je Viking, ki je vodil odpravo v Severno Ameriko in velja za prvega Evropejca, ki je stopil na ameriška tla?
Rešitev: Leif Erikson.

STRAN 7:
Kako še drugače imenujemo naprednejše kompase, ki jih uporabljamo danes?
Rešitev: Busola.

STRAN 8:
Kako se je imenovala Kolumbova poveljniška ladja?
Rešitev: Santa Maria.

STRAN 9:
Koga med posadko ni bilo in je njegova odsotnost med posadko povzročila veliko debat o namenih potovanja in Kolumbovi miselnosti?
Rešitev: Duhovnika.


SEPTEMBER – KNJIGA IN SINJI GALEB


4. – 6. RAZRED

STRAN 4:
Kdo je napisal knjigo Bratovščina Sinjega galeba?
Rešitev: Tone Seliškar.

STRAN 5:
Kdo je ilustrator, ki je ilustriral zadnjo izdajo Bratovščine Sinjega galeba?
Rešitev: Matjaž Schmidt.

STRAN 6:
Katero žival so v prvem delu nadaljevanke skušali premakniti junaki Bratovščine Sinjega galeba?
Rešitev: Osla.

STRAN 7:
Dopolni poved. V knjigi lisica izreče misel: Kdor hoče videti, mora gledati …
Rešitev: s srcem.

STRAN 8:
Kaj je bil po poklicu avtor knjige Mali princ Antoine de Saint-Exupéry?
Rešitev: Pilot.

STRAN 9:
Kako še drugače rečemo dvogovoru?
Rešitev: Dialog.

STRAN 10:
V kateri žanr lahko umestimo Malega princa?
Rešitev: Fantastična pripoved.

7. – 9. RAZRED

STRAN 4:
Kdo je napisal knjigo Bratovščina Sinjega galeba?
Rešitev: Tone Seliškar.

STRAN 5:
Kako imenujemo jezikovni element starejše dobe v novejšem, sodobnem jeziku?
Rešitev: Arhaizem.

STRAN 6:
Kako se imenuje prenos knjižnega dela v filmski medij? Pravilna sta dva izraza.
Rešitvi: Ekranizacija, filmska adaptacija.

STRAN 7:
V knjigi se srečujemo s skrivnostmi in razmišljanji tako o ljubezni do bližnjega kot tudi do vseh živih bitij. Katera žival v knjigi izreče misel »Kdor hoče videti, mora gledati s srcem«?
Rešitev: Lisica.

STRAN 8:
Kako se imenuje besedilo, ki je podlaga za drugo umetniško delo, narejeno po njem?
Rešitev: Literarna predloga.

STRAN 9:
Iz katere grške besede, ki pomeni »beseda« ali »pripoved«, izvira beseda epika?
Rešitev: Epos.

STRAN 10:
Kaj je žanrska prepletenka?
Rešitev: Preplet več žanrov.