S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
EN   DE

O tekmovanju

Razpis tekmovanja v znanju Vesele šole 2017/2018

Šolsko tekmovanje v znanju Vesela šola bo 14. marca, državno tekmovanje pa 11. aprila 2018. Na tekmovanju Vesele šole lahko sodelujejo osnovnošolci od 4. do 9. razreda. Za slepe in slabovidne učence ter učence v prilagojenem programu pripravimo prilagojene veselošolske vprašalnike.

Za prijavo na tekmovanje je potrebno izpolniti tiskano osebno (podpisano s strani staršev) in elektronsko šolsko prijavnico. Prijavnice tekmovalcev bomo v Uredništvu Vesele šole zbirali do vključno 31. decembra 2017.  Z elektronsko šolako prijavnico prijavite šolo in število sodelujočih osnovnošolcev (brez imen) po razredih.

Mentorji v 48. sezoni Vesele šole sodelujete z izpolnjeno prijavo mentorstva. Do prijavnice dostopate ne tej povezavi. Izpolnjen obrazec nam do 3. novembra 2017 posredujte na elektronski naslov vesela.sola@mkz.si ali po pošti na naslov: Mladinska knjiga Založba, Uredništvo Vesele šole, Slovenska 29, 1000 Ljubljana. Mentorji veselošolcev prejmejo potrdila o strokovnem sodelovanju.

Pravila tekmovanja so določena s Pravilnikom o tekmovanjih v znanju Vesele šole.

 

Tekmovanje

Kako poteka tekmovanje?

Tekmovanje Vesele šole je dvostopenjsko, in sicer šolsko in državno tekmovanje. Tekmovanje je dostopno vsem prijavljenim učencem: udeleži se ga lahko vsak učenec, ki se nanj prijavi v šoli pri mentorju Vesele šole. Pravila tekmovanja so določena v pravilniku. Učencem, ki bi želeli tekmovati, pa na svoji šoli nimajo mentorja, bomo pomagali najti pot do mentorja na drugi šoli.

Šolsko tekmovanje je organizirano na vsaki šoli, ki sodeluje v Veseli šoli. Uredništvo pošlje veselošolske vprašalnike mentorju Vesele šole, ki jih razdeli učencem in poskrbi za izpeljavo tekmovanja po navodilih uredništva Vesele šole. Vsi tekmovalci, ki dosežejo stopnjo znanja, določeno s Pravilnikom o tekmovanjih v znanju Vesele šole za šolsko tekmovanje, se uvrstijo na državno tekmovanje, ki poteka na izbrani šoli. Tekmovanje vodi in organizira uredništvo Vesele šole skupaj s sodelavci.

Zmagovalci državnega tekmovanja so tisti, ki dosežejo raven znanja, določeno s pravilnikom za državno tekmovanje. Tako postanejo državni prvaki Vesele šole in se udeležijo zaključne prireditve.

 

Zakaj tekmovati?

S sodelovanjem v Veseli šoli spoznavaš različna zanimiva področja človekovega delovanja in svet narave ter družbe. Veselo šolo najdeš kot tiskano prilogo v reviji Pil in kot učno pot na spletu. Z branjem priloge in reševanjem učne poti na spletu:
- spoznavaš različne pomembne ljudi in organizacije
- se seznanjaš s koristnimi spletnimi stranmi
- se uriš v angleščini in nemščini
- brusiš svoje sposobnosti reševanja nalog in razumevanja
- širiš svoje znanje.

Tekmuješ torej zato, ker tako treniraš možgane in se na zabaven način naučiš več! Če zraven dobiš še kakšno nagrado za trud, se pa tudi ne boš pritoževal, kajne? 

 

Vsebine tekmovanja v znanju Vesele šole

Namen tekmovanja v znanju Vesele šole je širjenje splošnega znanja. Vsebine so lahko povezane z učnim načrtom osnovne šole, lahko pa so izbrane zato, da bi učence seznanili tudi s takimi vsebinami, ki v učnem načrtu za osnovnošolce niso predvidene.

Tekmovanje v znanju vključuje teme Vesele šole, ki so bile obravnavane v tekočem šolskem letu v tiskani prilogi Vesele šole v reviji Pil in v spletnih učnih poteh Vesele šole. Učne poti Vesele šole na spletu in koristne informacije na ponujenih povezavah, vedno povezane s temo tiskane priloge, ponujajo enakovreden način spoznavanja teme in so tudi vključene v preizkus znanja. Dodatno gradivo predstavljajo članki, označeni z znakom Vesele šole, ki so bili objavljeni v reviji Pil.

Na voljo so tudi mesečne tiskane vsebine za konvertiranje v brajico.

Posamezna naloga vsebuje:
- vprašanje,
- natančno navodilo za reševanje vprašanja in
- prostor za odgovor.

Tipi nalog

  • Naloge izbirnega tipa z več, navadno štirimi ali več možnimi odgovori, izmed katerih se izbere pravilnega. Nekatere naloge imajo več možnih odgovorov, kar je v navodilih posebej napisano.
  • Naloge povezovanja stolpcev: za pravilen odgovor je treba povezati po dva elementa.
  • Naloge dopolnjevanja stavkov ali besedila, kjer je treba izmed možnih odgovorov izbrati pravilne in z njimi dopolniti besedilo. Kadar pravilna rešitev ni napisana, jo mora napisati tekmovalec sam.
  • Druge naloge: logične uganke, križanke, izpolnjevanke, rebusi in druge slikovne naloge.

Celoten vprašalnik vsebuje 20 nalog (oz. 15 nalog za učence s prilagojenim programom) različne težavnosti, ki so zbrane v eni poli in čim bolj zajamejo veselošolsko snov. Čas za reševanje nalog je 45 minut.

DaVinci learning Pionirski dom Narodni muzej Slovenije