Twitter response:

Razpis tekmovanja 2022/2023

Razpis tekmovanja v znanju Vesele šole 2022/2023

Šolsko tekmovanje v znanju Vesela šola bo 8. marca, državno tekmovanje pa 12. aprila 2023. Na tekmovanju Vesele šole lahko sodelujejo osnovnošolci od 4. do 9. razreda. Za slepe in slabovidne učence ter učence v prilagojenem programu pripravimo prilagojene veselošolske vprašalnike.

Prijava na tekmovanje

Učenci se na tekmovanje v znanju Vesela šola prijavijo pri učitelju – mentorju Vesele šole.

Učitelji tekmovalce v znanju Vesele šole prijavijo preko informacijskega strežnika DMFA, kjer so objavljena navodila za prijavo in roki.

Prijava mentorstva

Mentorji v 53. sezoni Vesele šole sodelujete z izpolnjeno prijavo mentorstva. Do obrazca dostopate na Prijava mentorstvaIzpolnjen obrazec nam do 16. septembra 2022 posredujte na elektronski naslov vesela.sola@mladinska-knjiga.si ali po pošti na naslov: Mladinska knjiga Založba, Uredništvo Vesele šole, Slovenska 29, 1000 Ljubljana.

Mentorji veselošolcev ob koncu sezone prejmejo potrdila o strokovnem sodelovanju. Potrdila prejmete po elektronski pošti s strani DMFA.

Kako poteka tekmovanje?

Tekmovanje Vesele šole je dvostopenjsko, in sicer šolsko in državno tekmovanje. Tekmovanje je dostopno vsem prijavljenim učencem: udeleži se ga lahko vsak učenec, ki se nanj prijavi v šoli pri mentorju Vesele šole.

Šolsko tekmovanje je organizirano na vsaki šoli, ki sodeluje v Veseli šoli. Uredništvo pošlje veselošolske vprašalnike za šolsko tekmovanje mentorju Vesele šole, ki jih razdeli učencem in poskrbi za izvedbo šolskega tekmovanja po navodilih uredništva Vesele šole. Vsi tekmovalci, ki dosežejo stopnjo znanja, določeno s Pravilnikom o tekmovanju v znanju Vesele šole za šolsko tekmovanje, se uvrstijo na državno tekmovanje, ki poteka na izbrani šoli. Tekmovanje vodi in organizira uredništvo Vesele šole skupaj s sodelavci na šolah organizatorkah.

Zmagovalci državnega tekmovanja so tisti, ki dosežejo raven znanja, določeno s Pravilnikom o tekmovanju.

Vsebine tekmovanja v znanju Vesele šole

Namen tekmovanja v znanju Vesele šole je širjenje splošnega znanja. Vsebine so lahko povezane z učnim načrtom osnovne šole, lahko pa so izbrane zato, da bi učence seznanili tudi s takimi vsebinami, ki v učnem načrtu za osnovnošolce niso predvidene.

Veselošolske teme v sezoni 2022/2023 so objavljene na tej povezavi.

Vprašanja na tekmovanju v znanju vključujejo teme Vesele šole, ki so bile obravnavane v tekočem šolskem letu v tiskani prilogi Vesele šole v reviji Pil in na spletnih učnih poteh Vesele šole. Učne poti Vesele šole na spletu in koristne informacije na ponujenih povezavah, povezane s temo tiskane priloge, ponujajo enakovreden način spoznavanja teme in so tudi vključene v preizkus znanja. Dodatno gradivo, ki pride v poštev za državno tekmovanje, predstavljajo članki, označeni z znakom Vesele šole, ki so v tekočem letu objavljeni v reviji Pil. Eno vprašanje (na šolskem in državnem tekmovanju) je iz vsebine knjige sezone za posamezno starostno skupino. 

Seznam gradiva za državno tekmovanje 2022/23 je na voljo na povezavi.

Na voljo so tudi mesečne tiskane vsebine za konvertiranje v brajico.

Vprašalniki

Posamezna naloga vsebuje:
– vprašanje,
– natančno navodilo za reševanje vprašanja in
– prostor za odgovor.

Tipi nalog

  • Naloge izbirnega tipa z več, navadno štirimi ali več možnimi odgovori, izmed katerih tekmovalec izbere pravilnega. Nekatere naloge imajo več možnih odgovorov, kar je v navodilih posebej napisano.
  • Naloge povezovanja stolpcev: za pravilen odgovor je treba povezati po dva elementa.
  • Naloge dopolnjevanja stavkov ali besedila, kjer je treba izmed možnih odgovorov izbrati pravilne in z njimi dopolniti besedilo. Kadar pravilna rešitev ni napisana, jo mora napisati tekmovalec sam.
  • Druge naloge: logične uganke, križanke, izpolnjevanke, rebusi in druge slikovne naloge.

Celoten vprašalnik vsebuje 24 nalog (oz. 15 nalog za učence s prilagojenim programom), ki zajamejo veselošolsko snov obravnavano v posamezni šolski sezoni. Vprašalniki se razlikujejo glede na težavnost, za vsak razred je pripravljena drugačna tekmovalna pola. Čas za reševanje nalog je 60 minut.

Zakaj tekmovati?

S sodelovanjem v Veseli šoli učenci spoznavajo različna zanimiva področja človekovega delovanja in svet narave ter družbe. Vesela šola izhaja kot tiskana priloga v reviji Pil in kot učna pot na spletu. Z branjem priloge in reševanjem učne poti na spletu veselošolci:

  • širijo splošno znanje in razgledanost,
  • spoznavajo različne pomembne ljudi in organizacije,
  • se urijo v rabi digitalne tehnologije z namenom učenja,
  • se seznanjajo s koristnimi spletnimi stranmi,
  • bogatijo besedni zaklad v angleščini in nemščini,
  • brusijo svoje sposobnosti reševanja nalog in razumevanja.