Twitter response:

Razpis tekmovanja 2023/2024

Razpis tekmovanja v znanju Vesele šole 2023/2024

Šolsko tekmovanje v znanju Vesela šola bo 6. marca, državno tekmovanje pa 10. aprila 2024. Na tekmovanju Vesele šole lahko sodelujejo osnovnošolci od 4. do 9. razreda. Za slepe in slabovidne učence ter učence v prilagojenem programu pripravimo prilagojene veselošolske vprašalnike.

Prijava na tekmovanje

Učenci se na tekmovanje v znanju Vesela šola prijavijo pri učitelju – mentorju Vesele šole.

Učitelji tekmovalce v znanju Vesele šole prijavijo preko informacijskega strežnika DMFA, kjer so objavljena navodila za prijavo in roki.

Prijava mentorstva

Mentorji v 54. sezoni Vesele šole sodelujete z izpolnjeno prijavo mentorstva. Do obrazca lahko dostopate tu: prijavnica. Izpolnjen obrazec nam do 20. septembra 2023 posredujte na elektronski naslov vesela.sola@mladinska-knjiga.si ali po pošti na naslov: Mladinska knjiga Založba, Uredništvo Vesele šole, Slovenska 29, 1000 Ljubljana.

Mentorji veselošolcev ob koncu sezone prejmejo potrdila o strokovnem sodelovanju. Potrdila prejmete po elektronski pošti s strani DMFA.

Kako poteka tekmovanje?

Tekmovanje Vesele šole je dvostopenjsko, in sicer šolsko in državno tekmovanje. Tekmovanje je dostopno vsem prijavljenim učencem: udeleži se ga lahko vsak učenec, ki se nanj prijavi v šoli pri mentorju Vesele šole.

Šolsko tekmovanje je organizirano na vsaki šoli, ki sodeluje v Veseli šoli. S sezono 2023/2024 uvajamo samonatis tekmovalnih pol s strežnika DMFA. Mentor Vesele šole en dan pred tekmovanjem natisne vprašalnike, ki jih razdeli učencem in poskrbi za izvedbo šolskega tekmovanja po navodilih uredništva Vesele šole. Uredništvo izjemoma pošlje veselošolske vprašalnike za nižji izobrazbeni standard oziroma prilagojeni program za šolsko tekmovanje mentorju Vesele šole. Vsi tekmovalci, ki dosežejo stopnjo znanja, določeno s Pravilnikom o tekmovanju v znanju Vesele šole za šolsko tekmovanje, se uvrstijo na državno tekmovanje, ki poteka na izbrani šoli. Tekmovanje vodi in organizira uredništvo Vesele šole skupaj s sodelavci na šolah organizatorkah.

Zmagovalci državnega tekmovanja so tisti, ki dosežejo raven znanja, določeno s Pravilnikom o tekmovanju.

Vsebine tekmovanja v znanju Vesele šole

Namen tekmovanja v znanju Vesele šole je širjenje splošnega znanja. Vsebine so lahko povezane z učnim načrtom osnovne šole, lahko pa so izbrane zato, da bi učence seznanili tudi s takimi vsebinami, ki v učnem načrtu za osnovnošolce niso predvidene.

Predvidene veselošolske teme v sezoni 2023/2024*

 • LEGO – igrača stoletja (september 2023)
 • Vodna ujma: poplave (oktober 2023)
 • Umetna inteligenca, ChatGPT (november 2023)
 • 100 – veliki Calvino (december 2023)
 • Svet ptic (januar 2024)
 • Kaj je res in kaj je laž? (medijska pismenost; februar 2024)
 • Vsi na kolo! (marec 2024)
 • Kaj je inteligentnost (april 2024)
 • Stara ljudstva (maj 2024)
 • Ustvarjanje v kuhinji (junij 2024)
*Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb seznama veselošolskih tem.

Vprašanja na tekmovanju v znanju vključujejo teme Vesele šole, ki so bile obravnavane v tekočem šolskem letu v tiskani prilogi Vesele šole v reviji Pil in na spletnih učnih poteh Vesele šole.

Za šolsko tekmovanje 2023/24 pridejo v poštev teme v tiskani prilogi od septembra do februarja, za državno tekmovanje pa teme v tiskani prilogi od septembra do marca ter spletne učne poti istih tem.

Veselošolske spletne učne poti in koristne informacije na ponujenih povezavah znotraj učnih poti, povezane s temo tiskane priloge, ponujajo dodaten način spoznavanja teme in so tudi vključene v preizkus znanja na državnem tekmovanju.
Dodatno gradivo, ki pride v poštev za državno tekmovanje, predstavljajo članki, označeni z znakom Vesele šole, ki so v tekočem letu objavljeni v reviji Pil.
Eno vprašanje (na šolskem in državnem tekmovanju) je iz vsebine knjige sezone za posamezno starostno skupino. 

Vprašalniki

Posamezna naloga vsebuje:
– vprašanje,
– navodilo za reševanje vprašanja in
– prostor za odgovor.

Tipi nalog

 • Naloge izbirnega tipa z več, navadno štirimi ali več možnimi odgovori, izmed katerih tekmovalec izbere pravilnega. Nekatere naloge imajo več možnih odgovorov, kar je v navodilih posebej napisano.
 • Naloge povezovanja stolpcev: za pravilen odgovor je treba povezati po dva elementa.
 • Naloge dopolnjevanja stavkov ali besedila, kjer je treba izmed možnih odgovorov izbrati pravilne in z njimi dopolniti besedilo. Kadar pravilna rešitev ni napisana, jo mora napisati tekmovalec sam.
 • Druge naloge: logične uganke, križanke, izpolnjevanke, rebusi in druge slikovne naloge.

Celoten vprašalnik vsebuje 24 nalog (oz. 15 nalog za učence s prilagojenim programom), ki zajamejo veselošolsko snov obravnavano v posamezni šolski sezoni. Vprašalniki se razlikujejo glede na težavnost, za vsak razred je pripravljena drugačna tekmovalna pola. Čas za reševanje nalog je 60 minut.

Zakaj tekmovati?

S sodelovanjem v Veseli šoli učenci spoznavajo različna zanimiva področja človekovega delovanja in svet narave ter družbe. Vesela šola izhaja kot tiskana priloga v reviji Pil in kot učna pot na spletu. Z branjem priloge in reševanjem učne poti na spletu veselošolci:

 • širijo splošno znanje in razgledanost,
 • spoznavajo različne pomembne ljudi in organizacije,
 • se urijo v rabi digitalne tehnologije z namenom učenja,
 • se seznanjajo s koristnimi spletnimi stranmi,
 • bogatijo besedni zaklad v angleščini in nemščini,
 • brusijo svoje sposobnosti reševanja nalog in razumevanja.