Twitter response:

Razpis tekmovanja 2020/2021

Razpis tekmovanja v znanju Vesele šole 2020/2021

 

Šolsko tekmovanje v znanju Vesela šola bo 10. marca, državno tekmovanje pa 14. aprila 2021. Na tekmovanju Vesele šole lahko sodelujejo osnovnošolci od 4. do 9. razreda. Za slepe in slabovidne učence ter učence v prilagojenem programu pripravimo prilagojene veselošolske vprašalnike.

Učenci se na tekmovanje v znanju Vesela šola prijavijo pri učitelju mentorju Vesele šole.

Učitelji tekmovalce v znanju Vesele šole prijavijo preko informacijskega strežnika DMFA.

Mentorji v 51. sezoni Vesele šole sodelujete z izpolnjeno prijavo mentorstva. Do obrazca dostopate na Prijava mentorstvaIzpolnjen obrazec nam do 18. septembra 2020 posredujte na elektronski naslov vesela.sola@mkz.si ali po pošti na naslov: Mladinska knjiga Založba, Uredništvo Vesele šole, Slovenska 29, 1000 Ljubljana. 

Mentorji veselošolcev ob koncu sezone prejmejo potrdila o strokovnem sodelovanju.

Pravila tekmovanja so določena s Pravilnikom o tekmovanjih v znanju Vesele šole.

Kako poteka tekmovanje?

Tekmovanje Vesele šole je dvostopenjsko, in sicer šolsko in državno tekmovanje. Tekmovanje je dostopno vsem prijavljenim učencem: udeleži se ga lahko vsak učenec, ki se nanj prijavi v šoli pri mentorju Vesele šole. Pravila tekmovanja so določena v pravilniku

Šolsko tekmovanje je organizirano na vsaki šoli, ki sodeluje v Veseli šoli. Uredništvo pošlje veselošolske vprašalnike za šolsko tekmovanje mentorju Vesele šole, ki jih razdeli učencem in poskrbi za izpeljavo šolskega tekmovanja po navodilih uredništva Vesele šole. Vsi tekmovalci, ki dosežejo stopnjo znanja, določeno s Pravilnikom o tekmovanjih v znanju Vesele šole za šolsko tekmovanje, se uvrstijo na državno tekmovanje, ki poteka na izbrani šoli. Tekmovanje vodi in organizira uredništvo Vesele šole skupaj s sodelavci na šolah organizatorkah.

Zmagovalci državnega tekmovanja so tisti, ki dosežejo raven znanja, določeno s pravilnikom za državno tekmovanje.

Zakaj tekmovati?

S sodelovanjem v Veseli šoli učenci spoznavajo različna zanimiva področja človekovega delovanja in svet narave ter družbe. Veselo šolo izhaja kot tiskana priloga v reviji Pil in kot učna pot na spletu. Z branjem priloge in reševanjem učne poti na spletu veselošolci:
– spoznavajo različne pomembne ljudi in organizacije
– se seznanjajo s koristnimi spletnimi stranmi
– se urijo v angleščini in nemščini
– brusijo svoje sposobnosti reševanja nalog in razumevanja
– širijo splošno znanje in razgledanost.

Vsebine tekmovanja v znanju Vesele šole

Namen tekmovanja v znanju Vesele šole je širjenje splošnega znanja. Vsebine so lahko povezane z učnim načrtom osnovne šole, lahko pa so izbrane zato, da bi učence seznanili tudi s takimi vsebinami, ki v učnem načrtu za osnovnošolce niso predvidene.

Veselošolske teme v sezoni 2020/2021 so objavljene na tej povezavi.

Tekmovanje v znanju vključuje teme Vesele šole, ki so bile obravnavane v tekočem šolskem letu v tiskani prilogi Vesele šole v reviji Pil in na spletnih učnih poteh Vesele šole. Učne poti Vesele šole na spletu in koristne informacije na ponujenih povezavah, vedno povezane s temo tiskane priloge, ponujajo enakovreden način spoznavanja teme in so tudi vključene v preizkus znanja. Dodatno gradivo predstavljajo članki, označeni z znakom Vesele šole, ki so bili objavljeni v reviji Pil. Iz vsebin tiskane priloge Vesele šole v reviji Pil bodo vprašanja na šolskem tekmovanju. Eno vprašanje, na šolskem in državnem tekmovanju, je iz vsebine knjige sezone za posamezno starostno skupino.Na državnem tekmovanju pa pridejo v poštev še dodatne vsebine: članki v Pilu, označeni z znakom Vesele šole in vsebine iz učnih poti Vesele šole. 

Na voljo so tudi mesečne tiskane vsebine za konvertiranje v brajico.

Posamezna naloga vsebuje:
– vprašanje,
– natančno navodilo za reševanje vprašanja in
– prostor za odgovor.

Tipi nalog

  • Naloge izbirnega tipa z več, navadno štirimi ali več možnimi odgovori, izmed katerih se izbere pravilnega. Nekatere naloge imajo več možnih odgovorov, kar je v navodilih posebej napisano.
  • Naloge povezovanja stolpcev: za pravilen odgovor je treba povezati po dva elementa.
  • Naloge dopolnjevanja stavkov ali besedila, kjer je treba izmed možnih odgovorov izbrati pravilne in z njimi dopolniti besedilo. Kadar pravilna rešitev ni napisana, jo mora napisati tekmovalec sam.
  • Druge naloge: logične uganke, križanke, izpolnjevanke, rebusi in druge slikovne naloge. 

Celoten vprašalnik vsebuje 24 nalog (oz. 15 nalog za učence s prilagojenim programom) različne težavnosti, ki so zbrane v eni poli in  zajamejo veselošolsko snov obravnavano v posamezni šolski sezoni. Čas za reševanje nalog je 60 minut.