Twitter response:

DMFA

Spoštovani učitelji in učiteljice!

Veseli nas, da ste se se odločili za sodelovanje pri Veseli šoli. V želji, da bi vam olajšali postopke pri prijavi tekmovalcev in izvedbi tekmovanja, smo tudi letos priključeni na informacijski strežnik DMFA.

Šolsko tekmovanje bo 6. marca 2024 ob 13. uri, državno pa 10. aprila 2024 ob 14.00.

V nadaljevanju vam sporočamo nekaj kratkih navodil za izvedbo tekmovanja v znanju Vesela šola na strežniku DMFA.

Navodila za vstop v strežnik DMFA

Učence prijavite na strežniku DMFA. Pred tem morate urediti soglasje za obdelavo osebnih podatkov (GDPR). Brez urejenega soglasja ne boste mogli prijavljati tekmovalcev in ne boste vidni kot učitelj mentor na seznamu mentorjev; potrebno je tudi za izvedbo tekmovanja in poznejšo izdajo  potrdil o strokovnem sodelovanju.

Kot vodjo tekmovanja Vesela šola vas na strežnik vpiše ravnatelj (oz. tisti, ki mu je ravnatelj dal pooblastila). Potem prejmete uporabniško ime in geslo, s katerim lahko dostopate na strežnik. Ob vstopu na strežnik morate letos prvič podati tudi soglasje – dostopno je v levem meniju s klikom na gumb VLOGE (GDPR).

Ko ste v oknu Soglasje za obdelavo podatkov, lahko v preglednici vidite, katere vloge oz. aktivnosti so vam dodeljene. Če nimate dodeljene nobene vloge, vam mora vlogo dodeliti ravnatelj, šele potem boste lahko urejali vse v zvezi z dodeljeno vlogo.

  1. Kliknite na gumb UREDI v vrstici, ki vam ponuja vlogo za vodjo tekmovanja Vesele šole.
  2. V novem oknu obkljukajte možnost Dovoljujem obdelavo osebnih podatkov za aktivnosti, povezane z navedeno vlogo v tekočem šolskem letu. Potem kliknite gumb SHRANI.
    Če želite, da se soglasje za dano vlogo, npr. vodje tekmovanja Vesele šole, samodejno prenese v prihodnje šolsko leto, lahko obkljukate tudi možnost Dovoljujem prenos osebnih podatkov, povezanih z navedeno vlogo, v prihodnje šolsko leto. Ta izbira ni obvezna in vam je ni treba obkljukati. Če jo obkljukate, izbiro potrdite s klikom na SHRANI.
  3. Ko ste shranili vašo izbiro, vas vrne nazaj na okno Soglasje za obdelavo podatkov, kjer lahko ob vlogi, za katero ste podali soglasje, vidite v stolpcu GDPR zeleno ikono. To pomeni, da je bilo vaše soglasje uspešno zabeleženo

(Slika je simbolična in podaja samo osnovne korake, izbire bodo seveda drugačne.)

Vodja tekmovanja nato dodeljuje vlogo drugemu mentorju Vesele šole na šoli, to je pomočnik.

Navodilo za vnos tekmovalcev tekmovanja Vesela šola na strežnik DMFA

Učence, ki se bodo tekmovanja udeležili, prijavite tako, da jih izberete in potrdite v seznamu za posamezen razred, ki je dostopen na strežniku DMFA. Na strežniku izberete in natisnete izjave za starše, da dovoljujejo objavo rezultatov svojih otrok. Natisnjena izjava vsebuje kodo, ki jo učenci obdržijo, z njo bodo lahko preverili rezultate. Ko prejmete podpisane izjave, podatke vnesete na strežnik. Tekmovanje se izvede v skladu z objavo v razpisu, ki je prav tako dostopen na informacijskem strežniku DMFA. Podrobnejša navodila so dostopna ob prijavi na strežniku.

Vsi pomembni datumi in datumi se bodo prikazali na prvi strani, takoj po vstopu na strežnik.

Tekmovalne naloge

Šolsko tekmovanje
S sezono 2023/2024 uvajamo samonatis tekmovalnih pol s strežnika DMFA. Mentor Vesele šole en dan pred šolskim tekmovanjem natisne tekmovalne pole, ki jih razdeli učencem in poskrbi za izvedbo tekmovanja po navodilih uredništva Vesele šole. Uredništvo izjemoma pošlje natisnjene tekmovalne pole za nižji izobrazbeni standard oziroma prilagojeni program na naslov šole. Na šolskem tekmovanju se tekmovalci na pole podpišejo.

Državno tekmovanje
Iz uredništva Vesele šole boste po pošti prejeli tekmovalne pole, zapečatene v plastični ovojnici. Ovojnice odprite na dan tekmovanja in jih razdelite tekmovalcem.

Vnos rezultatov tekmovalcev na strežnik DMFA

Rešitve in merila za vrednotenje bodo na strežniku na voljo pol ure po začetku tekmovanja – izberite Priprava na tekmovanje (gl. posnetek zaslona spodaj). Rezultate je treba objaviti v 5 dneh po tekmovanju. Vodje tekmovanj vnesete in objavite rezultate po strežniku DMFA. Po vrednotenju tekmovalnih nalog vodja tekmovanja Vesela šola na strežniku v meniju Šolsko tekmovanje vnese rezultate šolskega tekmovanja.

Takoj po vnosu rezultatov šolskega tekmovanja lahko tekmovalci s svojim geslom dostopajo do podatkov o doseženih točkah.

Vloge sodelujočih

Vodja (organizator) tekmovanja na šoli ima dostop do podatkov o tekmovalcih in učiteljih. Pri vsakem tekmovalcu je na strežniku vpisan tudi mentor tekmovalca. Učitelji dobijo potrdila o mentorstvu in drugem strokovnem sodelovanju ob koncu šolskega leta po elektronski pošti. Potrdila so izpisana avtomatsko, zato za prejem potrdil ni treba posebej zaprositi. Potrdila pošilja DMFA.

Če boste imeli še kakšno vprašanje, nam pišite po elektronski pošti na naslov: vesela.sola@mladinska-knjiga.si

Želimo vam uspešne priprave na tekmovanje!

Uredništvo Vesele šole