Twitter response:

Naloge in rešitve tekmovanja

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ZNANJA VESELE ŠOLE 2023/2024

6. 3. 2024

Tekmovalna pola 4. razred, točkovnik 4. razred
Tekmovalna pola 5. razred, točkovnik 5. razred
Tekmovalna pola 6. razred, točkovnik 6. razred
Tekmovalna pola 7. razred, točkovnik 7. razred
Tekmovalna pola 8. razred, točkovnik 8. razred (pri tem točkovniku je bila napaka pri točkovanju naloge 1.4, napisano je bilo D, D, N, D, pravilno je N, D, N, D, kot je v tem popravljenem točkovniku)
Tekmovalna pola 9. razred, točkovnik 9. razred

Tekmovalna pola PP 4. razred, točkovnik PP 4. razred
Tekmovalna pola PP 5. razred, točkovnik PP 5. razred
Tekmovalna pola PP 6. razred, točkovnik PP 6. razred
Tekmovalna pola PP 7. razred, točkovnik PP 7. razred
Tekmovalna pola PP 8. razred, točkovnik PP 8. razred
Tekmovalna pola PP 9. razred, točkovnik PP 9. razred

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA VESELE ŠOLE 2023/2024

10. 4. 2024

Tekmovalna pola 4. razred, točkovnik 4. razred
Tekmovalna pola 5. razred, točkovnik 5. razred
Tekmovalna pola 6. razred, točkovnik 6. razred
Tekmovalna pola 7. razred, točkovnik 7. razred
Tekmovalna pola 8. razred, točkovnik 8. razred
Tekmovalna pola 9. razred, točkovnik 9. razred

Tekmovalna pola PP 4. razred, točkovnik PP 4. razred
Tekmovalna pola PP 5. razred, točkovnik PP 5. razred
Tekmovalna pola PP 6. razred, točkovnik PP 6. razred
Tekmovalna pola PP 7. razred, točkovnik PP 7. razred
Tekmovalna pola PP 8. razred, točkovnik PP 8. razred
Tekmovalna pola PP 9. razred, točkovnik PP 9. razred