Twitter response:

Naloge in rešitve tekmovanja

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA VESELE ŠOLE 2023/2024

10. 4. 2024 

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ZNANJA VESELE ŠOLE 2023/2024

6. 3. 2024