Twitter response:

Veselošolske teme

Vsebine tekmovanja v znanju Vesele šole 2023/2024

Namen tekmovanja v znanju Vesele šole je širjenje splošnega znanja. Vsebine so lahko povezane z učnim načrtom osnovne šole, lahko pa so izbrane zato, da bi učence seznanili tudi s takimi vsebinami, ki v učnem načrtu za osnovnošolce niso predvidene.

🖨️ Vsebine za tiskanje so na voljo na povezavi.

Predvidene veselošolske teme v sezoni 2023/2024*

  • LEGO – igrača stoletja (september 2023)
  • Vodna ujma: poplave (oktober 2023)
  • Umetna inteligenca, ChatGPT (november 2023)
  • 100 – veliki Calvino (december 2023)
  • Svet ptic (januar 2024)
  • Kaj je res in kaj je laž? (medijska pismenost; februar 2024)
  • Vsi na kolo! (marec 2024)
  • Kaj je inteligentnost (april 2024)
  • Stara ljudstva (maj 2024)
  • Ustvarjanje v kuhinji (junij 2024)
*Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb seznama veselošolskih tem.

🦉 Vesela šola se osredotoča na različne vidike vzgoje in izobraževanja ter spodbuja aktivno učenje, ustvarjalnost in problemsko reševanje med otroki. Več na strani Vzgojno-izobraževalni cilji.

📌 Več o tekmovanju na Razpis tekmovanja 2023/2024 in na Pogosta vprašanja.