Twitter response:

Pogosta vprašanja

Odgovori na pogosta vprašanja o Veseli šoli

Kaj je tekmovanje Vesela šola?

Tekmovanje Vesela šola je tekmovanje iz splošnega znanja za učence osnovnih šol od 4. – 9. razreda. Učenci med letom podrobneje spoznavajo teme z različnih področij, kot so umetnost, znanost, zgodovina …

Teme so na dvanajstih straneh predstavljene v reviji PIL. Za dodatno raziskovanje in vajo so učencem na voljo tudi mesečne spletne učne poti ter nagradni izzivi, ki dodatno motivirajo usvajanje novega znanja.

Za priprave na tekmovanje v znanju Vesela šola so zadolženi mentorji – učitelji na osnovnih šolah.

Kaj zajema tekmovanje v znanju Vesela šola?

Tekmovanje v znanju Vesela šola je dvostopenjsko. Učenci najprej tekmujejo na šolski stopnji, ki zajema:

  • teme v tiskani izdaji Vesela šola – priloga revije PIL od septembra do vključno februarja,
  • eno vprašanje iz knjige, ki je določena v tekmovalni sezoni.

Tekmovalci, ki se uvrstijo na državno tekmovanje, bodo na zadnji stopnji tekmovali iz naslednjih vsebin:

  • teme v tiskani izdaji Vesela šola – priloga revije PIL od septembra do vključno marca,
  • učne poti na spletni strani Vesele šole (od septembra do vključno marca),
  • članki iz revije PIL (do vključno marca), ki so označeni z znakom Vesela šola,
  • eno vprašanje iz knjige, ki je določena v tekmovalni sezoni.

Kako se med seboj razlikujeta starostni skupini?

Tekmovanje v znanju Vesela šola je razdeljeno na dve težavnostni stopnji. Učenci od 4.–6. razreda se učijo vsebine v tiskani izdaji, ki niso označene z znakom 7–9. Za učence od 7.–9. razreda je predvidena vsa vsebina tiskane izdaje.

Spletne učne poti so pripravljene za posamezno skupino: 4–6 in 7–9.

Knjiga sezone je izbrana za posamezno skupino: 4–6 in 7–9.

Iz člankov v reviji PIL, ki so označeni z znakom Vesela šola, se na tekmovanje pripravljata obe skupini.

Kako se prijavim na tekmovanje v znanju Vesela šola?

Na šoli poiščite mentorja, ki je zadolžen za program Vesela šola. Na večjih šolah sta mentorja tudi dva, in sicer eden za učence od 4.–6. razreda in drugi za učence od 7.–9. razreda.

Mentor vam bo dal vse informacije in vas prijavil na tekmovanje.

Ali lahko v Veseli šoli sodelujejo tudi učenci s prilagojenim učnim programom? Kaj pa slepi in slabovidni šolarji?

Seveda, vsak je dobrodošel v Veseli šoli! Za učence s prilagojenim učnim programom mesečne teme ustrezno priredijo veselošolski mentorji, ki učencem tudi pomagajo pri popotovanju po vsakokratni učni poti. Za veselošolsko tekmovanje  izdelamo prilagojene vprašalnike in učencem omogočimo tekmovanje v znanju Vesela šola. Za učence s prilagojenim učnim programom so vprašalniki opremljeni z barvitim slikovnim materialom in velikimi tiskanimi črkami.

Za slepe in slabovidne učence pripravimo mesečne teme in veselošolske vprašalnike v formatu, primernem za konvertiranje v brajico.

Ali lahko učenec, ki na državnem tekmovanju osvoji zlato ali srebrno priznanje, svoje dosežke uveljavlja za pridobitev Zoisove štipendije?

Da, učenci svoje dosežke lahko uveljavljajo za pridobitev Zoisove štipendije. Za podrobnejše informacije preberite pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij.


Mentorji

Kako se prijavim kot mentor Vesele šole?

Mentorji izpolnite prijavnico za tekoče šolsko leto, ki jo najdete na naši spletni strani na tej povezavi. Ravnatelji vas kot mentorja vpišejo na strežnik DMFA in prejeli boste geslo, s katerim boste dostopali do strežnika. Tam nato urejate vse potrebno za izvedbo tekmovanja.

Kakšna je moja vloga pri tekmovanju v znanju Vesela šola?

Mentor Vesele šole je odgovorna oseba, zadolžena za priprave učencev na tekmovanje v znanju Vesela šola. Mentor učence na strežniku DMFA prijavi na tekmovanje ter zbere podpisana soglasja staršev.

Mentor na šoli poskrbi za izvedbo šolskega tekmovanja in nadzor med tekmovanjem.

Ob koncu šolskega tekmovanja mentor popravi tekmovalne pole ter rezultate v petih dneh vpiše na strežnik DMFA. Mentor ponovno pregleda polo ali popravi vnos rezultatov, če pride do ugovora.

Mentorji sodelujejo tudi pri državnem tekmovanju. Usmerjajo učence, skrbijo za nadzor v učilnicah na gostujoči šoli, ali so organizatorji tekmovanja na šoli, na kateri učijo. Po objavi rezultatov državnega tekmovanja pomagajo učencem pri morebitnih ugovorih in drugih vprašanjih.

Mentor veselošolskega prvaka je častni gost na veselošolski prireditvi.

Kako na tekmovanje prijavim učence?

Učence prijavite na strežniku DMFA. Prijave se na strežniku odprejo konec januarja. Na strežniku nato natisnete izjave za starše in kode, s katerimi bodo učenci lahko preverili rezultate.

Ali lahko učenci dosežke uveljavljajo za pridobitev Zoisove štipendije?

Učenci lahko srebrno in zlato priznanje z državnega tekmovanja uveljavljajo kot enega od kriterijev za pridobitev Zoisove štipendije.

Kako je z mentorstvom Vesele šole in točkami za napredovanje?

Mentorstvo Vesele šole, ki vključuje državno tekmovanje v znanju, prinaša točke za mentorje, kot je to določeno s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive. Ob koncu šolskega leta mentorji, skupaj s priznanji za tekmovalce, prejmejo potrdilo o sodelovanju. Potrdila izda DMFA na podlagi podatkov o vaših vlogah pri tekmovanju, ki se vpisujejo na strežniku.