Twitter response:

Razpis tekmovanja 2023/2024

Razpis tekmovanja v znanju Vesele šole 2023/2024

Šolsko tekmovanje v znanju Vesela šola bo 6. marca, državno tekmovanje pa 10. aprila 2024. Na tekmovanju Vesele šole lahko sodelujejo osnovnošolci od 4. do 9. razreda. Za slepe in slabovidne učence ter učence v prilagojenem programu pripravimo prilagojene veselošolske vprašalnike.

Prijava na tekmovanje

Učenci se na tekmovanje v znanju Vesela šola prijavijo pri učitelju – mentorju Vesele šole.

Učitelji tekmovalce v znanju Vesele šole prijavijo preko informacijskega strežnika DMFA, kjer so objavljena navodila za prijavo in roki.

Prijava mentorstva

Mentorji v 54. sezoni Vesele šole sodelujete z izpolnjeno prijavo mentorstva. Do obrazca lahko dostopate tu: prijavnica. Izpolnjen obrazec nam do 20. septembra 2023 posredujte na elektronski naslov vesela.sola@mladinska-knjiga.si ali po pošti na naslov: Mladinska knjiga Založba, Uredništvo Vesele šole, Slovenska 29, 1000 Ljubljana.

Mentorji veselošolcev ob koncu sezone prejmejo potrdila o strokovnem sodelovanju. Potrdila prejmete po elektronski pošti s strani DMFA.

Kako poteka tekmovanje?

Tekmovanje Vesele šole je dvostopenjsko, in sicer šolsko in državno tekmovanje. Tekmovanje je dostopno vsem prijavljenim učencem: udeleži se ga lahko vsak učenec, ki se nanj prijavi v šoli pri mentorju Vesele šole.

Šolsko tekmovanje je organizirano na vsaki šoli, ki sodeluje v Veseli šoli. S sezono 2023/2024 uvajamo samonatis tekmovalnih pol s strežnika DMFA. Mentor Vesele šole en dan pred šolskim tekmovanjem natisne tekmovalne pole, ki jih razdeli učencem in poskrbi za izvedbo tekmovanja po navodilih uredništva Vesele šole. Uredništvo izjemoma pošlje natisnjene tekmovalne pole za nižji izobrazbeni standard oziroma prilagojeni program za šolsko tekmovanje mentorju Vesele šole. Vsi tekmovalci, ki dosežejo stopnjo znanja, določeno s Pravilnikom o tekmovanju v znanju Vesele šole za šolsko tekmovanje, se uvrstijo na državno tekmovanje, ki poteka na izbrani šoli. Tekmovanje vodi in organizira uredništvo Vesele šole skupaj s sodelavci na šolah organizatorkah.

Zmagovalci državnega tekmovanja so tisti, ki dosežejo raven znanja, določeno s Pravilnikom o tekmovanju.

Vsebine tekmovanja v znanju Vesele šole

Namen tekmovanja v znanju Vesele šole je širjenje splošnega znanja. Vsebine so lahko povezane z učnim načrtom osnovne šole, lahko pa so izbrane zato, da bi učence seznanili tudi s takimi vsebinami, ki v učnem načrtu za osnovnošolce niso predvidene.

Predvidene veselošolske teme v sezoni 2023/2024*

 • LEGO – igrača stoletja (september 2023)
 • Vodna ujma: poplave (oktober 2023)
 • Umetna inteligenca, ChatGPT (november 2023)
 • 100 – veliki Calvino (december 2023)
 • Svet ptic (januar 2024)
 • Kaj je res in kaj je laž? (medijska pismenost; februar 2024)
 • Vsi na kolo! (marec 2024)
 • Kaj je inteligentnost (april 2024)
 • Stara ljudstva (maj 2024)
 • Ustvarjanje v kuhinji (junij 2024)
*Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb seznama veselošolskih tem.

Kaj pride v poštev za šolsko in državno tekmovanje?

Tekmovanje v znanju Vesela šola je dvostopenjsko. Učenci najprej tekmujejo na šolski stopnji, ki zajema:

 • teme v tiskani izdaji Vesela šola – priloga revije PIL od septembra do vključno februarja,
 • eno vprašanje iz knjige, ki je določena v tekmovalni sezoni.

Tekmovalci, ki se uvrstijo na državno tekmovanje, bodo na zadnji stopnji tekmovali iz naslednjih vsebin:

 • teme v tiskani izdaji Vesela šola – priloga revije PIL od septembra do vključno marca,
 • učne poti na spletni strani Vesele šole (od septembra do vključno marca),
 • eno vprašanje iz knjige, ki je določena v tekmovalni sezoni.
 • članki iz revije PIL (do vključno marca), ki so označeni z znakom Vesela šola.

Članki

 • september: /
 • oktober:
  TAČKE: Nutrije
  BIOZNANČICE: Iskanje izgubljenega sveta
 • november:
  TAČKE: Deževnik – vrtnarjev najboljši prijatelj ali uničevalec Arktike
  SKRIVNOSTI ZGODOVINE: Ana Frank: “Oh, kako sem vesela, da sem te vzela s seboj!”
 • december:
  TAČKE: Škrlatna ara: Dragulj tropske Amerike
 • januar:
  TAČKE: Vse o konjih
 • februar:
  TAČKE: Najstarejši predstavnik kopenskega kraljestva živali
 • marec:
  TAČKE: Podivjana kokoš

Vprašalniki

Posamezna naloga vsebuje:
– vprašanje,
– navodilo za reševanje vprašanja in
– prostor za odgovor.

Tipi nalog

 • Naloge izbirnega tipa z več, navadno štirimi ali več možnimi odgovori, izmed katerih tekmovalec izbere pravilnega. Nekatere naloge imajo več možnih odgovorov, kar je v navodilih posebej napisano.
 • Naloge povezovanja stolpcev: za pravilen odgovor je treba povezati po dva elementa.
 • Naloge dopolnjevanja stavkov ali besedila, kjer je treba izmed možnih odgovorov izbrati pravilne in z njimi dopolniti besedilo. Kadar pravilna rešitev ni napisana, jo mora napisati tekmovalec sam.
 • Druge naloge: logične uganke, križanke, izpolnjevanke, rebusi in druge slikovne naloge.

Celoten vprašalnik vsebuje 24 nalog (oz. 15 nalog za učence s prilagojenim programom), ki zajamejo veselošolsko snov obravnavano v posamezni šolski sezoni. Vprašalniki se razlikujejo glede na težavnost, za vsak razred je pripravljena drugačna tekmovalna pola. Čas za reševanje nalog je 60 minut.

Zakaj tekmovati?

S sodelovanjem v Veseli šoli učenci spoznavajo različna zanimiva področja človekovega delovanja in svet narave ter družbe. Vesela šola izhaja kot tiskana priloga v reviji Pil in kot učna pot na spletu. Z branjem priloge in reševanjem učne poti na spletu veselošolci:

 • širijo splošno znanje in razgledanost,
 • spoznavajo različne pomembne ljudi in organizacije,
 • se urijo v rabi digitalne tehnologije z namenom učenja,
 • se seznanjajo s koristnimi spletnimi stranmi,
 • bogatijo besedni zaklad v angleščini in nemščini,
 • brusijo svoje sposobnosti reševanja nalog in razumevanja.