Twitter response:

O Veseli šoli

Vesela šola nekoč

Vesela šola je začela izhajati leta 1968 prav na kulturni dan, 8. februarja, v Pionirskem listu (naslednika sta Pil in PLUS). Njen pobudnik je bil pedagog Ivan Bizjak, ki je v Pionirskem listu najprej uvedel kviz znanja. Iz privlačnosti tega kviza je začela izhajati Vesela šola, ki je tako imela prve zametke tekmovanja v znanju. Prva Vesela šola je nosila naslov Kje so se rodili slovenski pesniki in pisatelji in ni bila tako obsežna, kot je danes, teme naslednjih so bile zelo raznovrstne ter razdeljene po razredih.

Od leta 1968 do danes je Vesela šola doživela kar nekaj vsebinskih, oblikovnih pa tudi uredniških sprememb. Dolga leta je vsebina Vesele šole dokaj natančno spremljala učni načrt po posameznih razredih, le da je bila učna snov podajana na poseben način.

Poleg zanimivih vsebin in tekmovanja pa se veselošolci spominjamo tudi duhovitih maskot Vesele šole, Pepeta Napaka pokojnega ilustratorja Boža Kosa ter Smrklje in Smrkavca Bineta Roglja.

Leta 1980 je bil projekt Vesele šole, ki je v Evropi edinstven, odlikovan z najvišjim državnim priznanjem na področju vzgoje in izobraževanja – Žagarjevo nagrado.

Vesela šola se je v 45 letih delovanja uvrstila med najbolj množična tekmovanja iz znanja. Otroci so radi sodelovali na tekmovanjih, saj so si zmagovalci republiškega tekmovanja pridobili 5 točk, ki se jih je prištelo k zbiru točk za vpis na srednjo šolo. Predvsem pa so se veselili zaključnih preizkusov znanja in slovesnih podelitev, ki so bile v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.

V 45 letih se je tekmovanja udeležilo več kot milijon veselošolcev, med njimi tudi slepi in slabovidni ter učenci v prilagojenem programu. Vesele šole se je vsako leto udeležila četrtina osnovnošolske populacije od 3. do 9. razreda.

Vesela šola danes

Pred vami je posodobljena Vesela šola, posebna priloga revije Pil s svojim spletnim portalom. Spletno mesto Vesele šole ponuja naloge iz aktualnih tem v obliki učnih poti za lažjo in težjo stopnjo. Družimo se tudi na Facebooku.

Vesela šola je izobraževalni projekt, namenjen osnovnošolcem od 4. do 9. razreda in njihovim mentorjem. Vesela šola mlade spodbuja k celovitemu pridobivanju znanja, veščin in spretnosti. Tematske niti se stekajo v tekmovanje, ki se ga lahko udeležijo vsi učenci. Namen Vesele šole je širjenje splošnega znanja na hudomušen in igriv način. Vsebine so raznovrstne in so vezane na aktualne teme današnjega časa – lahko gre za obeleževanje posebnih dogodkov ali za preprosto dopolnjevanje znanja s področij težje razumljivih tem. Teme so lahko povezane z učnim načrtom osnovne šole, lahko pa so izbrane zato, da bi učence seznanili tudi s takimi vsebinami, ki v učnem načrtu za osnovnošolce niso predvidene. Vesela šola zaokrožuje tematske niti z zaključnim državnim tekmovanjem.