Twitter response:

Zdaj gre zares – obvestilo pred izvedbo šolskega tekmovanja 🕐

Spoštovane mentorice in mentorji Vesele šole!

Le še en teden nas loči od šolskega tekmovanja v znanju Vesela šola – 6. 3. 2024 ob 13.00. Pred njegovo izvedbo vam pošiljamo nekaj koristnih informacij.

Običajne tekmovalne pole za OŠ od 4. do 9. razreda

Tekmovalne pole boste lahko sneli s strežnika DMFA od torka, 5. marca 2024. Svetujemo vam, da pole natisnete že en dan pred tekmovanjem.

Tekmovalne pole za NIS (prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom)

Natisnjene tekmovalne pole za prilagojeni program boste prejeli po pošti na naslov šole.

 • Ko boste prejeli paket z vprašalniki, preverite, ali število tekmovalnih pol ustreza številu prijavljenih učencev.
 • Če število tekmovalnih pol ne ustreza, to čim prej sporočite na uredništvo Vesele šole (vesela.sola@mladinska-knjiga.si ali 01 241 3099).

V času tekmovanja bo na DMFA strežniku odprt TEKMOVALNI FORUM za vsa vaša vprašanja.

Začetek tekmovanja

Vsi tekmovalci morajo šolsko tekmovanje pisati 6. 3. 2024 ob 13. uri. Če se učenci vozijo domov z avtobusom, lahko uro tekmovanja prilagodite za največ pol ure.

Vprašalnike razdelite učencem glede na razred in program.

UPOŠTEVAJTE PRAVILNIK o tekmovanju:

 • Pri organizaciji tekmovanja upoštevajte pogoje, ki so določeni v pravilniku.
 • Čas za reševanje tekmovalnih nalog je 60 minut. Za tekmovalce s prilagojenim programom lahko mentorji čas reševanja podaljšajo po presoji glede na posameznega tekmovalca.

💡Nasvet: Tekmovalce opozorite, naj dobro preberejo vprašanja. Pri nekaterih vprašanjih morajo izbrati NEPRAVILNE odgovore, pri nekaterih, kjer je to v navodilu posebej zapisano, je pomembno tudi, da pazijo na pravilen zapis (pravopis) – da so POZORNI NA PRAVILNO ZAČETNICO in pri teh vprašanjih ODGOVOR ZAPIŠEJO Z MALI TISKANIMI ALI PISANIMI ČRKAMI.

Po izvedbi tekmovanja

 • Rešene tekmovalne pole do ocenjevanja hranite v zaklenjenem prostoru.
 • Rešitve vprašanj bodo po posameznih sklopih dostopne na strežniku DMFA.
 • Naloge točkujte skladno z navodili v rešitvah. Naloge točkujte po sklopih in rezultate vpisujte v temu namenjeno preglednico sklopov na vrhu vsake tekmovalne pole. Na ta način boste enostavneje vnesli rezultate na strežnik DMFA.
 • Vsa vprašanja glede tekmovanja lahko v tem času zapišete v tekmovalnem forumu na DMFA strežniku.
 • Svetujemo vam, da rezultate vnesete čim prej. Predlagamo, da vnos opravite do 8. 3. 2024.
 • Prosimo vas, da rezultate vnesete najkasneje do 11. 3. 2024 in o terminu vnosa obvestite tekmovalce.
 • Tekmovalci bodo do rezultatov na strežniku DMFA dostopali s kodami, ki ste jih natisnili skupaj s prijavnicami.

Točkovane pole tudi po vnosu rezultatov shranite pri sebi, izvajali bomo naključne preglede točkovanja vprašalnikov.

Poziv za organizacijo državnega tekmovanja 🎓

Spoštovane mentorice in mentorji, ob tem vas vabimo tudi k organizaciji državnega tekmovanja na vaši šoli.
Državno tekmovanje bo 10. aprila 2024. Nekatere šole so se že prijavile za organizacijo državnega tekmovanja, vendar bi potrebovali šole gostiteljice za naslednje regije:

 • Gorenjsko regijo 2 in 3,
 • Jugovzhodno Slovenijo 2,
 • Koroško regijo,
 • Osrednjeslovensko regijo 1 in 2,
 • Podravsko regijo 1, 2 in 3,
 • Pomursko regijo in
 • Savinjsko regijo 1 in 2.

Organizatorji tekmovanja prejmete potrdilo o sodelovanju, ki ga lahko uveljavljate pri napredovanju v nazivih. Za organizacijo se prijavite na vesela.sola@mladinska-knjiga.com.
***

Držimo pesti za veliko znanja in malo sreče! ✊

Uredništvo Vesele šole