Twitter response:

Dan: 3. marec, 2023

Zdaj gre zares – obvestilo pred izvedbo šolskega tekmovanja 🕐

Spoštovane mentorice in mentorji Vesele šole!

Pred nami je šolsko tekmovanje iz znanja Vesela šola – 8. 3. 2023 ob 13.00. Pred njegovo izvedbo objavljamo nekaj koristnih informacij.

Tekmovalne pole za NIS (prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom)

Te tekmovalne pole smo pošiljali z zamikom in jih boste na šolo prejeli v ponedeljek, 6. marca 2023.

Običajne tekmovalne pole za OŠ od 4. do 9. razreda

  • Te pole bi morali imeti na šolah v petek, 3. marca. Če ste zamudili redno prijavo učencev in ste jih prijavljali z zamudo, pa tega niste pravočasno sporočili uredništvu, pol ne boste prejeli. V tem primeru boste lahko pole sami natisnili s strežnika na dan tekmovanja.
  • Če število tekmovalnih pol ne ustreza, boste lahko manjkajoče pole sami natisnili s strežnika na dan tekmovanja.

Začetek tekmovanja

Vsi tekmovalci morajo šolsko tekmovanje pisati 8. 3. 2023 ob 13 h. Če se učenci vozijo domov z avtobusom, lahko uro tekmovanja prilagodite za največ pol ure.

Vprašalnike razdelite učencem glede na razred in program. Učenci, ki so v karanteni oziroma zaradi drugega razloga manjkajo v šoli, ne morejo tekmovati.

UPOŠTEVAJTE PRAVILNIK O tekmovanju:

  • Pri organizaciji tekmovanja upoštevajte pogoje, ki so določeni v pravilniku.
  • Čas za reševanje tekmovalnih nalog je 60 minut. Za tekmovalce s prilagojenim programom lahko mentorji čas reševanja podaljšajo po presoji glede na posameznega tekmovalca.

💡 Nasvet: Tekmovalce opozorite, naj dobro preberejo vprašanja. Pri nekaterih vprašanjih morajo izbrati NEPRAVILNE odgovore, pri nekaterih, kjer je to v navodilu posebej zapisano, je pomembno tudi, da pazijo na pravilen zapis (pravopis) – da so POZORNI NA PRAVILNO ZAČETNICO in pri teh vprašanjih ODGOVOR ZAPIŠEJO Z MALI TISKANIMI ALI PISANIMI ČRKAMI.

Po izvedbi tekmovanja

  • Rešene tekmovalne pole do ocenjevanja hranite v zaklenjenem prostoru.
  • Rešitve vprašanj bodo po posameznih sklopih dostopne na strežniku DMFA.
  • Naloge točkujte skladno z navodili v rešitvah. Naloge točkujte po sklopih in rezultate vpisujte v temu namenjeno preglednico sklopov na vrhu vsake tekmovalne pole. Na ta način boste enostavneje vnesli rezultate na strežnik DMFA.
  • Prosimo vas, da rezultate vnesete v petih dneh in o terminu vnosa obvestite tekmovalce.
  • Tekmovalci bodo do rezultatov na strežniku DMFA dostopali s kodami, ki ste jih natisnili skupaj s prijavnicami.

Točkovane pole tudi po vnosu rezultatov shranite pri sebi, izvajali bomo naključne preglede točkovanja vprašalnikov.

Za dodatne informacije pišite na vesela.sola@mkz.si.

Držimo pesti za veliko znanja in malo sreče. Uspešno tekmovanje!✊