Twitter response:

Dan: 3. april, 2024

Podrobnejša navodila za državno tekmovanje!

Dragi mentorji in mentorice ter vsi uvrščeni tekmovalci in tekmovalke!

Državno tekmovanje je čez en teden, zato smo za vas pripravili nekaj koristnih informacij in navodil glede izvedbe tekmovanja.

Državno tekmovanje bo 10. aprila ob 14. uri.

Pred začetkom tekmovanja
 • Tekmovalci, preverite, ali imate pred seboj vprašalnik za razred, ki ga obiskujete, in
  ovojnico s šiframi s svojim imenom. Nadzorni učitelj vam bo ovojnice razdelil na dan tekmovanja ob 14. uri.
 • Tekmovalci se na pole ne podpisujete! Na tekmovalno polo nalepite svojo nalepko s šifro v prazen prostor za šifro.
 • Preostanek nalepk je namenjen morebitnemu ugovoru in vpogledu rezultatov, zato jih tekmovalci odnesete domov.
Med tekmovanjem
 • Tekmovanje se prične v sredo, 10. aprila, ob 14. uri na ustrezni šoli gostiteljici. Ura tekmovanja se lahko zaradi opravičljivih razlogov (dolga vožnja do šole) prilagodi za maksimalno pol ure.
 • Časa za reševanje tekmovalnih pol je 60 minut.
 • Tekmovalna pola vsebuje 24 nalog, razdeljenih na 6 sklopov oziroma 15 nalog za učence s prilagojenim programom, razdeljenih na 5 sklopov.
 • Pogoji med tekmovanjem morajo biti skladni s Pravilnikom o tekmovanju!
 • Ko končate reševanje, takoj oddajte vprašalnik in zapustite učilnico.

OPOZORILO: Dobro preberite navodila pri vsaki nalogi!

 • Pri nekaterih nalogah morate obkrožiti nepravilni odgovor ali več nepravilnih
  odgovorov
  .
 • Če navodilo opozarja na pravopis, uporabljajte male tiskane črke in bodite pozorni na pravilen zapis (mala in velika začetnica).
 • Če navodilo za vpis odgovora ponudi določeno število črtic, mora odgovor ustrezati danemu številu črtic.
Po izvedbi tekmovanja

Organizatorji tekmovanja zberite vse rešene vprašalnike in preostale potrebne dokumente ter vse skupaj vložite v ovojnico, na katero napišite naslov Mladinska knjiga Založba, Uredništvo Vesele šole, Slovenska 29, 1000 Ljubljana. Ovojnico še isti delovni dan pošljite s priporočeno pošto.
Rešen vprašalnik je velika odgovornost, zato vas prosimo, da ravnate skladno z navodili.

Za dodatna pojasnila pišite na vesela.sola@mladinska-knjiga.si ali pokličite na 01 241 3099.

Uspešne priprave in vso srečo na tekmovanju!🤩