Twitter response:

Napaka v 7. razredu pri vprašanju in v 9. razredu pri pravilnem odgovoru/v točkovniku

Lepo pozdravljeni,
želeli bi vas obvestiti o dveh neljubih napakah, za kateri ni treba vlagati ugovora:

– 7. razred, 6.4., angleška (in nemška) naloga: zahtevani odgovor je spreading (širiti) (enako velja za nemško nalogo), ki pa v prilogah ni nikjer razložen v slovarčku. Za napako se opravičujemo, odgovor bomo vsem sedmošolcem priznali in jim prišteli točko. Ugovora zato ni treba vložiti, jutri bomo popravili vnos.

– 9. razred, naloga Vesela šola bere, vprašanje o Strašilki: v točkovniku smo napačno zapisali, da je odgovor DEA MADRE, čeprav je pravilen zapis s T, torej DEA MATRE. Tudi vprašalnike za 9. razred bomo ponovno pregledali in tistim, ki so odgovor pravilno zapisali, prišteli točko. Prosimo, da zaradi tega ne vlagate ugovora.

Jutri bomo ustrezno, z obema napakama oz. razlagama, posodobili tudi točkovnike.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav,
uredništvo Vesele šole